OČR při rotační výuce

Jak to bude s ošetřovným v návaznosti na provoz škol, školských a dětských zařízení

V oblasti školství dochází k postupnému uvolňování protiepidemických opatření. To má pochopitelně dopad i na postupné ukončování potřeby péče o děti, které doposud zůstávaly doma pod dohledem rodičů s nárokem na ošetřovné. Rodiče a jiné pečující osoby komunikují se školami a připravují se na návrat dětí k prezenční výuce. Připomínáme, co návrat k prezenční výuce znamená v okamžiku, kdy bylo na dítě pobíráno ošetřovné z důvodu uzavření školy či její části.

Obnovení prezenční výuky dítěte v plném rozsahu

Jedná se například o žáky prvního stupně základních škol, u kterých je dle informací MŠMT od  pondělí 30. 11. 2020 prezenční výuka obnovena již pro všechny ročníky.

Potřeba péče o tyto děti tedy končí, pečující osoby naposledy vyplňují formulář Žádosti o ošetřovné  za měsíc listopad. Naposledy lze u dětí, pro které se takto obnovila prezenční výuka, uplatnit nárok na ošetřovné za den předcházející obnovení výuky – ten se vyplní i do prohlášení o uzavření školy v části A. tiskopisu Žádosti o ošetřovné. Po vyplnění předá zaměstnanec tiskopis zaměstnavateli.

Při vyplňování nezapomeňte doplnit číslo žádosti, pod kterým jste uplatnili nárok na ošetřovné v předchozím měsíci, a zaškrtněte, že se navazuje na žádost z minulého měsíce.

Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ vyplní rozpis směn a uvede údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání (zpravidla to bude 30. 11. 2020).

Jak správně předávat podklady k ošetřovnému a ostatním dávkám, naleznete na našem webu.

Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

V tomto případě se jedná o formu výuky, kdy se nově střídají jednotlivé třídy po týdnech. Při splnění ostatních podmínek nároku na ošetřovné pak tato dávka náleží nadále v těch dnech, pro které platí zákaz osobní přítomnosti žáka ve škole, a dítě je tedy doma na distanční výuce.

Aktuálně se nárok na ošetřovné může týkat nezaopatřených dětí závislých na pomoci jiné osoby (I. stupeň), které jsou žáky druhého stupně ZŠ, na němž se od 30. 11. 2020 bude uplatňovat střídání distanční a prezenční výuky.

Rodiče a pečující osoby proto budou pokračovat v již uplatněných Žádostech o ošetřovné (tedy na další žádosti o dávku budou uvádět stále původní číslo prvotní žádosti) a vykazovat na nich dny péče o dítě na distanční výuce, dokud u jejich dítěte nedojde k plnému obnovení prezenční výuky. Pak nárok na ošetřovné zanikne, jak uvádíme výše.

Jaký bude postup, pokud budou školy opětovně uzavřeny?

V případě, že by došlo k opětovnému uzavření škol (případně k přechodu z plné prezenční výuky do rotačního režimu), bude se jednat o nově vzniklou potřebu péče, kdy rodič či jiná osoba, která bude o dítě pečovat a žádat ošetřovné, vyplní novou žádost o ošetřovné (vygeneruje se nové číslo žádosti).

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-to-bude-s-osetrovnym-v-navaznosti-na-provoz-skol-skolskych-a-detskych-zarizeni

OČR při rotační výuce
Přesunout se na začátek