Den: 2020-12-07

Minimální platba pojistného na zdravotní pojištění 2021

Jak se změní výše pojistného v roce 2021? O 41 korun se zvyšuje částka, kterou budou platit jako minimální zálohu v roce 2021 osoby samostatně výdělečně činné – od platby za leden 2021 je stanovena na 2 393 Kč místo dosavadních    2 352 Kč. Zvyšují se ale i další částky. Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok […]

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění 2021

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění bude od ledna činit 147 Kč Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, že od ledna 2021 je stanovena nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve výši 147 Kč. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního […]

OČR při rotační výuce

Jak to bude s ošetřovným v návaznosti na provoz škol, školských a dětských zařízení V oblasti školství dochází k postupnému uvolňování protiepidemických opatření. To má pochopitelně dopad i na postupné ukončování potřeby péče o děti, které doposud zůstávaly doma pod dohledem rodičů s nárokem na ošetřovné. Rodiče a jiné pečující osoby komunikují se školami a připravují se na návrat dětí k prezenční výuce. Připomínáme, co návrat […]

Sazby zahraničního stravného pro 2021

Vyhláška č. 510/2020 Sb.o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 VYHLÁŠKAze dne 4. prosince 2020o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2021 jsou stanoveny v příloze k […]

Přesunout se na začátek