Finanční správa začíná vyplácet podzimní kompenzační bonus

Od dnešního dne začíná Finanční správa zpracovávat a vyplácet žádosti o kompenzační bonus. Již začátkem listopadu zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách žádost, kterou mohli podnikatelé a živnostníci, kterým byla jejich činnost v důsledku koronaviru úplně či částečně utlumena, v předstihu vyplnit. V tuto chvíli eviduje víc než 66 000 žádostí.

„Finanční úřady byly doslova zahlceny žádostmi. Bohužel se v nich často vyskytovaly chyby. Proto jsme hned 6. listopadu upozornili veřejnost na tento problém, který by mohl prodloužit dobu výplaty, “ dodala generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Tento týden je vzhledem ke státnímu svátku zkrácený. První platby se tak na účtech mohou objevit koncem týdne.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období              od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Kompletní informace o podmínkách kompenzačního bonusu a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na webu Finanční správy www.financnisprava.cz/koronavirus > Kompenzační bonus (podzim 2020)

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/fs-zacina-vyplacet-podzimni-kompenzacni-bonus-11014

 

Finanční správa začíná vyplácet podzimní kompenzační bonus
Přesunout se na začátek