Kombinace podpůrných programů

OSVČ nemohou kombinovat kompenzační bonus a Antivirus. Malá s. r. o. přitom ano.

Pokud jste OSVČ se zaměstnanci a postihly vás vládní restrikce kvůli pandemii, musíte si vybrat, zda budete čerpat pomoc pro sebe, nebo pro své zaměstnance. Podzimní varianta vládní pomoci pro OSVČ je výrazně přísnější než na jaře. Vláda sice spustila řadu jednotlivých podpůrných programů, už ale neumožňuje čerpání více podpor najednou.

Kompenzační bonus + Antivirus v případě OSVČ

Pokud jste OSVČ a máte zaměstnance, nemůžete čerpat kompenzační bonus a zároveň podporu na náhradu mezd z programu Antivirus v jeden kalendářní den současně. Musíte se rozhodnout, který z těchto podpůrných programů zvolíte.

Platí, že jeden subjekt nemůže za daný kalendářní den bonusového období čerpat kompenzační bonus a současně příspěvek z programu Antivirus. Za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 si tedy musíte zvolit právě jeden z těchto programů, který je pro vás ekonomicky výhodnější, píše se na stránkách ministerstva financí. V případě, že dáte přednost zaměstnancům, nebudete mít tedy na kompenzační bonus nárok.

Důvodem je, že v tomto případě žádost podávají dva různé subjekty. Příjemcem kompenzačního bonusu je v tomto případě společník (fyzická osoba) a programu Antivirus právnická osoba (s. r. o.).

Kompenzační bonus a ostatní podpůrné programy: co jde kombinovat a co ne

Jak už jsme vás informovali v tomto článku, kompenzační bonus v jeho podzimní podobě není možné kombinovat ani s ošetřovným pro OSVČ. Na jaře to přitom pravidla umožňovala. O ošetřovné můžete požádat, pokud jste OSVČ na hlavní činnost, která se stará o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let nebo závislé osoby alespoň ve stupni I.

Výše dotace ošetřovného je nyní pouze 400 Kč na den. Na jaře byla dotace vyšší. Nejdříve 424 Kč za kalendářní den, poté 500 Kč za kalendářní den.

Kompenzační bonus má omezení prakticky na všech frontách, proto ho nejde čerpat současně s dalšími programy, jako jsou například COVID – Kultura, COVID – Sport či COVID – Cestovní ruch.

Pokud jde o program COVID – Nájemné, tam podle ministerstva financí kombinování s kompenzačním bonusem není vyloučeno, protože v tuhle chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni.

Zatímco u kompenzačního bonusu je nastaveno bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020, aktuální výzva k programu COVID – Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020). Ale pozor, v dalších případných výzvách už k souběhu kalendářních dnů dojít může a v takovém případě už by souběh podpor možný nebyl.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/osvc-nemohou-kombinovat-kompenzacni-bonus-a-antivirus/?utm_medium=kolotoc&utm_source=podnikatel-cz&utm_campaign=osvc-nemohou-kombinovat-kompenzacni-bonus-a-antivirus

Kombinace podpůrných programů
Přesunout se na začátek