Prodloužení – Antivirus A + B

Program Antivirus se prodlouží do konce října

Vláda dnes (24. srpna) schválila prodloužení Antiviru A a B do konce října
letošního roku. Podle odhadů MPSV budou náklady na prodloužení obou režimů
celkem 4,25 mld. Kč. Program Antivirus se od března vyvinul v dostatečně
masivní, ale zároveň i zacílený program k udržení zaměstnanosti. S ohledem na
to, že stále hrozí nebezpečí dalších regionálních či celostátních vln koronavirové
krize má stále velký význam. Důležitost jeho dalšího pokračování ukazují také
makroekonomická data.

Ekonomika v letošním roce zaznamenala historicky nejhorší výsledky. HDP ve 2.
čtvrtletí se podle odhadů Českého statistického úřadu propadl meziročně o 10,7 %,
oproti 1. čtvrtletí o 8,4 %. Dle prognózy České národní banky se predikuje ve 3. čtvrtletí
2020 meziroční pokles HDP o 10 %, za 4. čtvrtletí pokles o 8,6 %. „Ekonomika se ještě
plně nevzpamatovala z nejtěžšího období. Je proto důležité, aby i nadále fungovala
podpora zaměstnavatelů a pracovních míst. MPSV již pracuje na zavedení takzvaného
kurzarbeitu, který by na Antivirus navázal. Předpokládáme, že ho předložíme v nejbližší
době,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Program Antivirus přispěl k tomu, že se míra nezaměstnanosti stále drží v přijatelných
mezích. Pouze 7,3 % nově nezaměstnaných osob po 1. březnu přišlo na Úřad práce
ČR z podniků, které využívaly Program Antivirus. Zbylých 92,7 % nově nezaměstnaných
pochází z firem, jež do Antiviru vůbec nevstoupily. Riziko ztráty zaměstnání v podnicích
zapojených do Antiviru tak bylo mnohem nižší než u podniků, které do programu
nevstoupily.

V ČR je stále nebezpečí dalších regionálních či celostátních vln koronavirové krize,
které by mohly firmy dostat do ekonomických problémů. Prodloužením režimu A i B
zajistí udržení pracovních míst i v budoucnu.

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci
v karanténě. V režimu B stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na
které koronavirová krize dopadla nepřímo. Například skrze pokles odbytu nebo dodávek
vstupů.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/program-antivirus-se-prodlouzi-do-konce-rijna

Prodloužení – Antivirus A + B
Přesunout se na začátek