„Ošetřovné“ pro OSVČ

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020

Datum vyhlášení: 31. 3. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena.

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den

Postup pro podání žádostí:

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
 2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
   • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
   • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
   • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

  Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1

  obálka musí být označena „fpmpo20“.

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

Doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby je povinnou přílohou, která nemá standardizovanou formu. Postačí e-mail či dopis daného zařízení potvrzující, že došlo k jeho uzavření. Možné je rovněž použít formulář ČSSZ část A k zaměstnaneckému ošetřovnému.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

Podací formulář naleznete ZDE.

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

Další podmínky jsou uvedeny v přiložených dokumentech.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

 

„Ošetřovné“ pro OSVČ
Přesunout se na začátek