Platby zdravotního pojištění za zaměstnance

Platby pojistného za zaměstnance

Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty. U pozdních plateb ale není až do 21. září 2020 vymáháno penále. Toto se nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které jsou splatné do 20. března 2020.

Úprava zákona se netýká Přehledů o platbách pojistného za zaměstnance, ty jsou zaměstnavatelé povinni podávat ve standardních termínech, tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19

Platby zdravotního pojištění za zaměstnance
Přesunout se na začátek