Den: 2020-03-27

Platby zdravotního pojištění za zaměstnance

Platby pojistného za zaměstnance Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty. U pozdních plateb ale není až do 21. září 2020 vymáháno penále. Toto se nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které jsou splatné do 20. března 2020. Úprava zákona se netýká Přehledů o platbách pojistného za zaměstnance, ty jsou zaměstnavatelé povinni […]

OSVČ – zdravotní pojištění AKTUÁLNĚ

OSVČ AKTUÁLNĚ – zdravotní pojištění Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima (2 352 korun) na zdravotní pojištění, OBZP a zaměstnavatelé resp. zaměstnanci platby odpuštěné nemají. Dnem 27. 3. 2020 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž hlavním cílem je ulevit plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně […]

OSVČ – sociální pojištění AKTUÁLNĚ

OSVČ aktuálně – sociální pojištění Podání přehledu za rok 2019 Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu. Více informací ZDE. Odpuštění sociálního pojištění OSVČ […]

Přesunout se na začátek