Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 2020

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 2020

Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2019

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Do měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2019

 2 388 Kč

  955 Kč

Od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2019 

 2 544 Kč

  1018 Kč

 

 Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohy v roce 2019

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

 Do měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2019

8 175 Kč

3 270 Kč

 Od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být     podán  přehled za rok 2019

8 709 Kč

 3 484 Kč

Výše zálohy na pojistné

Minimální výše zálohy se v roce 2020 stanoví z vyměřovacího základu, který činí 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Úhrn předpisů záloh na pojistné v kalendářním roce nemůže být vyšší, než maximální vyměřovací základ stanovený pro tento rok. Maximální roční vyměřovací základ pro rok 2020 činí 1 672 080 Kč.

Záloha na pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu, tzn., že maximální záloha (při výkonu hlavní i vedlejší činnosti) činí 40 688 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu v roce 2020 u OSVČ vykonávající hlavní SVČ činí 8 709 Kč, minimální záloha činí 2 544 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu v roce 2020 u OSVČ vykonávající vedlejší SVČ činí 3 484 Kč, minimální záloha činí 1 018 Kč.

 

 

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 2020
Přesunout se na začátek