Vyhláška 
ze dne 19. listopadu 2019 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2020 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, se zrušuje.

§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v.r.


Příloha k vyhlášce č. 310 /2019 Sb.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2011/vyhlaska-c-379-2011-3712

Základní sazby zahraničního stravného 2015-2020
Země – Evropa201520162017201820192020
Albánie35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Andorra40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR45 EUR
Belgie45 EUR45 EUR45 EUR50 EUR50 EUR50 EUR
Bělorusko45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Bosna a Hercegovina35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR40 EUR
Bulharsko35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Černá Hora35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Dánsko50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR55 EUR
Estonsko40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Finsko45 EUR45 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR
Francie45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Chorvatsko35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Irsko45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR50 EUR
Island55 EUR55 EUR55 EUR55 EUR55 EUR60 EUR
Itálie45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Kazachstán45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Kypr40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Lichtenštejnsko45 EUR60 CHF60 CHF60 CHF60 CHF60 CHF
Litva40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Lotyšsko40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Lucembursko45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR50 EUR
Maďarsko35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Makedonie35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Malta45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR50 EUR
Moldavsko40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Monako45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Německo45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Nizozemsko45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR50 EUR50 EUR
Norsko55 EUR55 EUR55 EUR55 EUR55 EUR60 EUR
Polsko35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR40 EUR40 EUR
Portugalsko a Azory40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Rakousko45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Rumunsko35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Rusko45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Řecko40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Slovensko35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Slovinsko35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Španělsko40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR45 EUR
Švédsko50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR
Švýcarsko75 CHF75 CHF75 CHF75 CHF75 CHF75 CHF
Ukrajina45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Velká Británie40 GBP40 GBP40 GBP45 GBP45 GBP45 GBP
Země – ostatní – pouze výběr *
Austrálie a Oceánie50 USD50 USD50 USD55 USD55 USD60 USD
Brazílie55 USD55 USD55 USD55 USD55 USD55 USD
Čína40 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Egypt35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR
Indie40 EUR40 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Irák40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Irán35 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Japonsko65 USD65 USD65 USD65 USD65 USD65 USD
Jihoafrická republika40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Kanada45 USD50 USD50 USD50 USD50 USD50 USD
Kuba45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR50 EUR50 EUR
Kuvajt40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR
Malajsie40 USD40 USD40 USD40 USD40 USD45 USD
Mexiko50 USD50 USD50 USD50 USD50 USD50 USD
Spojené státy americké50 USD55 USD55 USD55 USD55 USD60 USD
Tunisko40 EUR40 EUR45 EUR45 EUR45 EUR45 EUR
Turecko40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR40 EUR

*Poznámka: Uvedeny jsou pouze vybrané země. Pokud hodláte zjistit sazby i u dalších zemí, naleznete je v konkrétním předpisu (pro rok 2020 je to vyhláška č. 310/2019 Sb.), případně na stránkách ministerstva financí.

Zdroj: https://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/cestovni-nahrady/zahranicni-stravne/