Sazby tuzemského stravného pro 2020

Tuzemské stravné pro rok 2020

Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu stanoveném v zákoně. Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje. Pokud zaměstnavatel zabezpečí bezplatné stravování částečně, stravné se úměrně krátí.

Poskytnutí jídla zaměstnanci během pracovní cesty

Při poskytnutí jídla během pracovní cesty, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby, které jsou uvedeny v tabulce, jsou stanoveny pro zaměstnavatele, kterými jsou stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

U těchto zaměstnavatelů stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá

  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Pro ostatní zaměstnavatele platí  pouze dolní mez sazeb uvedených tabulce.

Sazby stravného
obdobítrvá-li pracovní cesta
5 až 12 hodin
trvá-li pracovní cesta
déle než 12,
nejdéle však 18 hodin
trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin
od 01/2020 (358/2019 Sb.)87 – 103 Kč131 – 158 Kč206 – 246 Kč
od 01/2019 (333/2018 Sb.)82 – 97 Kč124 – 150 Kč195 – 233 Kč
od 01/201878 – 93 Kč119 – 143 Kč186 – 223 Kč
od 01/201772 – 86 Kč109 – 132 Kč171 – 205 Kč
od 01/201670 – 83 Kč106 – 127 Kč166 – 198 Kč
od 01/201569 – 82 Kč104 – 125 Kč163 – 195 Kč
    

Zdroj: https://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/cestovni-nahrady/tuzemske-stravne/

Sazby tuzemského stravného pro 2020
Přesunout se na začátek