Měsíc: Listopad 2019

Sazby zahraničního stravného pro 2020

Zahraniční stravné pro rok 2020 Vyhláška  ze dne 19. listopadu 2019 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2020 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. § […]

Sazby tuzemského stravného pro 2020

Tuzemské stravné pro rok 2020 Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu stanoveném v zákoně. Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje. Pokud zaměstnavatel zabezpečí […]

Zvýšení minimální mzdy v roce 2020

Zvýšení minimální mzdy v roce 2020 14 600 Kč na tolik vzroste příští rok minimální mzda v Česku. Shodli se na tom dnes 27. listopadu koaliční partneři. Minimální mzda se tak zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy. Česká republika se v mezinárodním měřítku z hlediska minimální mzdy dlouhodobě drží na nejnižších příčkách. Podhodnocování […]

Přesunout se na začátek