Měsíc: Říjen 2019

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené […]

Výpočet DPH a zaokrouhlování

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V souladu s přechodnými […]

Přesunout se na začátek