Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Změny zákona o daních z příjmů v oblasti právnických i fyzických osob se dotknout i pravidel pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Nově bude povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Tato změna umožní poplatníkům při tvorbě projektů využití přesnější informace, které se budou vztahovat k již probíhající výzkumné činnosti. V současné době existuje pro poplatníky povinnost zpracovat projekt před zahájením řešení projektu.

Nově bude zavedena pro poplatníky povinnost formou oznámení (avíza) informovat správce daně o záměru odečíst od základů daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Podáním oznámení tak bude nově stanoven přesný časový okamžik, od něhož si bude moci poplatník výdaje spojené s výzkumnou činností zahrnout do odpočtu.

Dále dojde ke zjednodušení vymezení osob odpovědných za projekt náležitostí projektu bude zcela vypuštěna povinnost označit místo jejich schválení.

Uvedené změny bude možné použít již u projektů zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, které nebudou k 1.4.2019 ukončena.

 

zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-o-dani-z-prijmu-9674

 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
Přesunout se na začátek